Month: Czerwiec 2018

RUCH A RECEPTORY POWIĘZI – ZMIENIAJ BODŹCE!

Powięź to tkanka, która przenika nasze ciało, otacza i łączy każdy mięsień oraz każdy organ. Dlatego od jej zdrowia zależy jakość naszego życia, samopoczucia i funkcjonowania. Badania przeprowadzone pod kierunkiem Roberta Schleipa w niemieckim Instytucie Badawczym Powięzi (http://www.fasciaresearch.de/) sugerują, że sprawna, sprężysta powięź wynika z bodźcowania naszych tkanek na różne sposoby! – rozciągania, ściskania i…

NATURALNA POTRZEBA RUCHU – DLA ZDROWIA

Ćwiczenia, uprawiane sporty to coś zupełnie innego niż naturalny ruch, jaki wykonujemy w życiu przy codziennych czynnościach- chodząc, kucając, schylając się, wstając z ziemi, sięgając po coś, dźwigając, itd., a który jest nam potrzebny nieustannie, dla zdrowia! Jeśli lubimy sport, mamy swoje ulubione aktywności, które sprawiają nam radość, to bardzo dobrze, ale trzeba pamiętać, że…